Αυτόνομη οδήγηση: Ανάλυση του Επιπέδου 4 (Level 4)

Ποιες οι διαφορές του από το Επίπεδο 3 και το Επίπεδο 5 της αυτόνομης οδήγησης, πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα στα αυτοκίνητα.

Με το Επίπεδο 4 (Level 4) βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την πλήρως αυτόνομη οδήγηση. Από τεχνολογικής πλευράς, το Eπίπεδο 4 –από τα πέντε συνολικά– αντιπροσωπεύει την προοδευτική εξέλιξη από το Επίπεδο 3.

Ο οδηγός θα αναλαμβάνει τον έλεγχο μόνο σε εξαιρετικά περίπλοκες καταστάσεις ή όταν επίκεινται ακραίες καιρικές συνθήκες.

Αυτόνομη οδήγηση: Ποιο Επίπεδο (Level) υποστηρίζουν τα σημερινά αυτοκίνητα;

Αν και ο οδηγός θα πρέπει να διαθέτει έγκυρη άδεια οδήγησης και τις ανάλογες ικανότητες, η οδήγηση σε “mind off” mode είναι θεωρητικά εφικτή, και θα προσφέρει στον οδηγό τη δυνατότητα να κοιμάται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι κύριες διαφορές μεταξύ Επιπέδου 3 και Επιπέδου 4 είναι το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο οδηγός πρέπει να αναλαμβάνει τον έλεγχο του οχήματος και η ικανότητα διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας στο πλήρως αυτοματοποιημένο πρόγραμμα του Επιπέδου 4.

Στο Επίπεδο 3, ο οδηγός πρέπει να αναλαμβάνει και πάλι το έλεγχο σε ένα λογικό χρονικό διάστημα (μερικά δευτερόλεπτα). Εάν δεν το κάνει, το αυτοκίνητο αυτόματα τίθεται σε κατάσταση “χαμηλού ρίσκου”, για παράδειγμα, φρενάροντας για ελεγχόμενη στάση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Στο Επίπεδο 4, θα υπάρχει πολύ περισσότερος χρόνος για να αναλάβει ο οδηγός τον έλεγχο.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην αυτόνομη οδήγηση

Η κύρια διαφορά μεταξύ του Επιπέδου 4 και του επιπέδου 5 είναι ότι παρά το ότι ο οδηγός μπορεί να οδηγήσει εάν το επιθυμεί στο Επίπεδο 5, δεν θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

Η εφαρμογή του Επιπέδου 4 αυτόνομης οδήγησης στα αυτοκίνητα υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει από το 2021 με κάποιες τεχνικές ρήτρες.

Πηγή