Τα αυτόνομα αυτοκίνητα αλλάζουν τις ζωές ατόμων με αναπηρίες

Μία νέα έρευνα θεωρεί ότι οι ζωές των ατόμων με αναπηρίες μπορούν να αλλάξουν ριζικά με την ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων, αλλά οι αλλαγές πρέπει να γίνουν πριν αρχίσει η παραγωγή τους.

Η έρευνα από το Ruderman Foundation επισημαίνει ότι τα αυτόνομα οχήματα έχουν σημαντική προοπτική να μειώσουν τα εμπόδια μεταφοράς για άτομα με αναπηρίες στην Αμερική. Η έρευνα αναλύει τομείς οι οποίοι έχουν προτάσεις για άτομα με συγκεκριμένες αναπηρίες.

Άτομα με προβήματα ακουής θα μπορούν να βοηθηθούν με οπτικά συστήματα και δυνατότητες οδηγιών, τα άτομα με νοητική υστέρηση θα μπορούν να ωφεληθούν από συστήματα με ελάχιστη πολυπλοκότητα, ενώ και τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την φροντίδα ατόμων με αναπηρίες θα βρουν χρήσιμα το GPS και απομακρυσμένες κάμερες παρακολούθησης για θέματα ασφάλειας.

Για τα άτομα με φυσικές αναπηρίες η προτεραιότητα είναι η εύκολη πρόσβαση με αυτόματη ράμπα και με φωνητική καθοδήγηση για τον έλεγχο του οχήματος όταν βρίσκονται μέσα σε αυτό.

Όμως για να επωφεληθούν τα άτομα με διάφορες μορφές αναπηρίας στον μέγιστο βαθμό οι ανωτέρω λύσεις πρέπει να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν όσο πιο νωρίς γίνεται στο σχεδιαστικό και κατασκευαστικό κομμάτι των οχημάτων. Διότι αν δεν γίνει αυτό τότε πιθανόν τα άτομα με αναπηρίες να βρεθούν αντιμέτωπα με ακριβές και μη αποτελεσματικές λύσεις σχετικά με την προσβασιμότητα.

Στην Αμερική υπάρχουν πρόσφατες εκτιμήσεις ότι 1 στα 5 ενήλικα άτομα έχει κάποιας μορφής αναπηρία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σχεδιάζοντας αυτόνομα οχήματα για την κοινότητα των ατόμων με αναπηρίες έχει την δυνατότητα να βοηθήσει τα άτομα αυτά βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Στη Αμερική τα αυτόνομα οχήματα θα μπορούν να έχουν τόσο κοινωνικό όσο και οικονομικό αντίκτυπο με την μείωση των ανισοτήτων σε θέματα μισθών, ευκαιριών και εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρίες, ενώ η συνολική οικονομία θα μπορεί να έχει οφέλη με την μείωση της ανεργίας και την αδυναμία της αγοράς που προκαλεί η λεγόμενη ακινησία της αγοράς (immobility of labor), την οποία αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Επομένως εαν τα αυτόνομα οχήματα είναι μία επανάσταση, ας είναι μία επανάσταση για όλους.

Πηγή