Αρχείο ετικέτας Dell

Dell Distributed Core: Νέο τμήμα IoT

Η Dell Technologies ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου τμήματος IoT, καθώς και συγκεκριμένα νέα προϊόντα IoT, εργαστήρια, πρόγραμμα συνεργατών και μοντέλα κατανάλωσης. Συνέχεια ανάγνωσης Dell Distributed Core: Νέο τμήμα IoT